Patrimonio

ACTUAMOS

Galicia conta cun rico patrimonio cultural constituído por bens materiais e inmateriais que, polo seu recoñecido valor propio, deben ser estudados e considerados para a permanencia e a identidade da cultura galega a través do tempo.

A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Universidade é o departamento ao que lle corresponde a coordinación das actuacións en materia de patrimonio histórico, arqueolóxico, paleonto­lóxico, artístico, arquitectónico e etnolóxico en todas as súas manifestacións, así como en materia de museos.

A través dos seus departamentos, encárgase da protección, conservación e recuperación dos Camiños de Santiago, da promoción e xestión de actuacións arqueolóxicas, da conservación e difusión das coleccións museográficas e das obras de conservación e restauración do patrimonio histórico promovidas pola Xunta de Galicia.

Ademais, a Dirección Xeral é responsable dos procedementos vinculados co réxime xurídico de protección do patrimonio cultural, da xestión para as declaracións de bens de interese cultural, do catálogo e inventario do patrimonio e dos informes sobre o mesmo que poidan ser requiridos polas autoridades competentes.