Espazos

O gran punto de inflexión na transformación do conxunto de San Simón foi o desenvolvemento do plan director das illas impulsado pola Xunta de Galicia, que é a administración que actualmente xestiona o conxunto de San Simón. Un plan director elaborado en 1998 polo prestixioso arquitecto galego César Portela, que posibilitou a rehabilitación de todo o arquipélago para dotalo de uso cultural e público, nun proceso que se prolongou máis de oito anos. O proxecto de rehabilitación destaca pola conservación e posta en valor do patrimonio da illa a través dun esmerado tratamento paisaxístico do conxunto e a aplicación de criterios funcionais ás distintas edificacións deste espazo.

Mapa de espazos

 1. Peirao dos Oficiais
 2. Casa do garda e administración
 3. Embarcadoiro
 4. Capela de San Simón
 5. Casa da cultura e dos deportes do mar
 6. Cafetería e restaurante
 7. Avenida de Teruel
 8. Vista do illote das Cobreiras
 9. Vistas ás costas de Redondela
 10. Miradoiro da boca da ría
 11. Paseo dos buxos
 12. Peirao do Capitán
 13. Monumento aos trobadores do mar de Vigo
 14. Edificio de cursos e seminarios
 15. Auditorio multiúsos
 16. Central eléctrica. Aseos
 17. Xardíns e espazos exteriores
 18. Residencia Stella Maris
 19. Campo das alocucións
 20. Paseo emparrado e monumento ao capitán Nemo
 21. Casa de baños
 22. Ponte
 23. Illa de San Antonio
 24. Peirao dos Piratas
 25. Peirao das Monxas
 26. Centro de interpretación e documentación
 27. Peirao do Cagarrón
 28. Miradoiro do fondo da ría
 29. Cemiterio e osario