Oficinas delegadas do Rexistro da Propiedade Intelectual de Galicia

A Coruña (C)
Biblioteca Pública da Coruña
Rúa Miguel González Garcés, nº 1
15008 - A Coruña
Tfno.: 981 185 692 / 981 182 229

Santiago de Compostela (SC)
Cidade da Cultura - Biblioteca de Galicia
15707 - Santiago de Compostela
Tfno.: 981 543 979 / 981 545 073 / 981 957 282

Ferrol (F)
Praza Camilo X. Cela, s/n
15402 - Ferrol
Tfno.: 981 337 109 / Fax: 981 337 013

Lugo (LU)
Biblioteca Pública de Lugo
Avda. Ramón Ferreiro, s/n
27002 - Lugo
Tfno.: 982 294 250

Ourense (OU)
Biblioteca Pública de Ourense
Rúa Canle, nº 6
32004 - Ourense
Tfno.: 988 386 061

Pontevedra (PO)
Biblioteca Pública de Pontevedra
Rúa Alfonso XIII, nº 3, 3º
36002 - Pontevedra
Tfno.: 986 805 535

Vigo (VG)
Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel
Rúa Joaquín Yáñez, nº 6
36202 - Vigo
Tfno: 986 817 156