Obras de conservación no mosteiro de Oseira

Custo total da operación: 1.000.000,00 €

Axuda FEDER: 782.400,00 €

Obxectivo: Aumentar a superficie de edificios ou lugares pertencentes ao patrimonio cultural, de uso principal non turístico, rehabilitados ou mellorados

Situación: San Cristovo de Cea (Ourense)

Temporización: Primeiro semestre 2016 - primeiro semestre 2018

 

Actuación:

O mosteiro de Santa María a Real de Oseira é un elemento significativo do patrimonio cultural galego e español, situado nunha zona rural do interior atravesada nas proximidades pola Vía da Prata, unha das rutas de peregrinación a Santiago de Compostela. Este mosteiro está declarado Ben de Interese Cultural.

Trátase dun edificio cun uso relixioso primixenio, pero que tamén é recurso cultural e turístico. O obxectivo da actuación é promover a protección deste ben e potenciar a súa utilización como recurso, espazo e obxecto cultural, para o cal é preciso procurar a conservación adecuada e sustentable do ben e preservalo para toda a humanidade. A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural no ámbito das súas competencias de protección, conservación e investigación do patrimonio cultural de Galicia, promove esta actuación que inclúe a redacción do proxecto e dirección das obras, as obras de conservación e posta en valor no conxunto monumental do mosteiro de Santa María a Real de Oseira, e tamén a restauración de pinturas murais e retablos da cabeceira. O proxecto define o estado actual de conservación do edificio, analiza de forma pormenorizada a súa patoloxía e determina os traballos de restauración que é preciso executar para poder conservar o conxunto monumental en axeitadas condicións de uso, en particular a igrexa conventual e os espazos de uso e visita pública.

A proposta de intervención consiste na eliminación das humidades que están danando o ben provocadas por filtracións a través da cuberta, dos muros ou por falta de ventilación. A cuberta en peor estado é a que está situada entre o claustro dos Medallóns e o dos Pináculos, que presenta filtracións continuas de auga que provocaron a deterioración das fábricas e portas históricas dos espazos situadas no nivel inferior. Reelaborarase a cuberta con novos elementos de cubrición. Tamén se inclúen actuacións varias na zona de portaría, na tenda e no taller-almacén, como son a dotación de novo mobiliario e a reposición da instalación eléctrica e iluminación, entre outras. Recóllense na actuación todos os traballos previos precisos: escavacións arqueolóxicas (segundo proxecto específico), protección de zonas especiais, desmontaxe de elementos en estado ruinoso ou obsoletos etc.

Está incluída tamén a restauración de portas históricas de madeira (armario de sancristía, sancristía e entrada ao claustro), así como a de elementos pétreos na fachada da hospedaría e na sala capitular, que presentan colonizacións de musgos e plantas, colonizacións biolóxicas, degradación, cristalizacións salinas, restos de encalados e perda de material de recheo das xuntas. Tamén se restaurarán as pinturas murais e retablos da cabeceira. Estes traballos estarán definidos nun proxecto específico de restauración.

Prevese, así mesmo, a dotación de recursos de apoio á visita e exposición pública, a dotación de recursos culturais e os traballos de investigación precisos, coa finalidade de garantir a conservación, a protección do ben e a súa promoción cultural.

 

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Contribuír á conservación do medio ambiente e do patrimonio cultural

Unha maneira de facer Europa