Roteiros literarios

María Casares

 

Galicia conta cunha importante tradición literaria asentada nos piares da Xeración Nós, o grupo de intelectuais galeguistas como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Vicente Risco ou Ramón Otero Pedrayo, entre outros, que contribuíron co seu labor, nas primeiras décadas do século XX, ao desenvolvemento, á renovación e á internacionalización da literatura e da cultura galegas, e na contribución de mulleres como Rosalía de Castro, unha das figuras máis emblemáticas do Rexurdimento galego, ou Emilia Pardo Bazán, a novelista á que se lle debe a introdución do naturalismo francés na literatura española.

Todos eles son algúns dos escritores galegos máis ilustres da nosa historia que agora podes coñecer máis a fondo con este recurso virtual que percorre os fitos máis destacados das súas traxectorias e os principais escenarios nos que deixaron a súa pegada.

 

Roteiros

Castelao
Cunqueiro
Curros
Emilia Pardo Bazán
Escritores mindonienses
Otero Pedrayo
Pondal
Rosalía de Castro
Valle-Inclán (I)
Valle-Inclán (II)
Valle-Inclán (III)
Vicente Risco