Conservación e restauración da catedral de Nosa Señora da Asunción de Mondoñedo

Custo total da operación: 1.410.223,03 €

Axuda FEDER: 1.101.448,22 €

Obxectivo: Aumentar a superficie de edificios ou lugares pertencentes ao patrimonio cultural, de uso principal non turístico, rehabilitados ou mellorados​

Situación: Mondoñedo (Lugo)

Temporización: Primeiro semestre 2016 - decembro 2020

 

Actuación:

A catedral de Nosa Señora da Asunción de Mondoñedo é un elemento significativo do patrimonio cultural galego, situada dentro do conxunto histórico da cidade de Mondoñedo e atravesado polo Camiño do Norte (Camiño Costeiro), unha das rutas de peregrinación a Santiago de Compostela. A casa dos cóengos forma parte do conxunto catedralicio xunto co pazo episcopal, a horta e a propia catedral, que está declarada Ben de Interese Cultural. Trátase dun edificio cun uso relixioso primixenio pero que tamén é recurso cultural e turístico.

O obxectivo da actuación é promover a protección deste ben e potenciar a súa utilización como recurso, espazo e obxecto cultural, para o cal é preciso procurar a conservación adecuada e sustentable e preservalo para toda a humanidade. Perséguese a conservación do ben e aumentar o seu atractivo cultural, para potenciar ao tempo o seu interese público e a súa función e significación como fito cultural relevante dun amplo territorio e do itinerario cultural histórico.

A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, no ámbito das súas competencias de protección, conservación e investigación do patrimonio cultural de Galicia, promove esta actuación que inclúe a restauración da cuberta da catedral e claustro, a restauración de pinturas murais da cabeceira e a restauración da casa dos cóengos. A catedral e o claustro da catedral teñen problemas de filtración de auga derivados da deterioración das cubertas e daqueles elementos construtivos relacionados coa protección contra a choiva e a condución e evacuación de augas pluviais. En concreto, os principais problemas atópanse nas cubertas de lousa das naves da catedral, nas cubertas de lousa do corredor do claustro e nos sistemas de canlóns e baixantes a eles asociados.

A intervención na catedral consiste na reparación das cubertas (incluídos canlóns e baixantes), drenaxes, limpeza e restauración dos paramentos de forma puntual e consolidacións necesarias. Esta obra complementa as obras urxentes xa executadas no ano 2016 que paralizaron a entrada de auga en zonas puntuais da cuberta. Cabe destacar a restauración das pinturas murais da cabeceira, que será executada por persoal restaurador especialista unha vez que se eliminen as entradas de auga que provocan a súa deterioración.

A casa dos cóengos presenta unha patoloxía importante nas fachadas e elementos estruturais que é preciso atallar para recuperar o uso das distintas dependencias. Así, executarase un reforzo da estrutura portante de madeira con substitución das pezas inservibles. Tamén se inclúen traballos de saneado de fachadas, a reparación de carpinterías e a substitución da instalación eléctrica.

Prevese, tamén, a dotación de recursos de apoio á visita e exposición pública, a dotación de recursos culturais e os traballos de investigación precisos, coa finalidade de garantir a conservación e a protección do ben, así como a súa promoción cultural.

 

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Contribuír á conservación do medio ambiente e do patrimonio cultural

Unha maneira de facer Europa