Libro e lectura

O libro e a lectura constitúen instrumentos esenciais para a difusión do coñecemento, fontes para a formación e o lecer da cidadanía e elementos para o avance dunha sociedade democrática na que o acceso á cultura sexa igualitario para todas as persoas.

Por iso, as políticas públicas de apoio á industria editorial e de promoción social da lectura son indispensables para o noso desenvolvemento social e para favorecer nos individuos o seu propio progreso intelectual, a súa capacidade de pensamento, a creatividade e o espírito crítico, ademais do propio goce do acto de ler.