Directorio

Consellería de Cultura e Turismo

Edificio Administrativo San Caetano - 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 545 400

Fax: 981 545 443

Román Rodríguez González

Conselleiro

Teléfono: 981 544 801 / 803 / 804

Fax: 981 544 903

conselleiro.cultura.turismo@xunta.gal

Manuel Vila López

Secretario xeral técnico

Teléfono: 881 995 504

Fax: 881 995 508

sxt.cultura.turismo@xunta.gal

Valentín García Gómez

Secretario Xeral de Política Lingüística

Rúa San Roque, 2 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 996 301

Fax: 881 996 306

sxpl.secretaria@xunta.gal

Dirección Xeral de Políticas Culturais

San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 544 827

dx.politicasculturais@xunta.gal

Anxo Manuel Lorenzo Suárez

Director Xeral

dx.politicasculturais@xunta.gal

Área de Cultura

Gabinete da Consellería

Teléfono: 981 545 206

Fax: 981 957 817

prensa.cultura.turismo@xunta.gal

Servizo Técnico-Xurídico

Mª del Carmen Saenz de Cenzano Lousa

Xefa

Asuntos Culturais Europeos

Mar Nogueira Sánchez

Técnica de asuntos culturais europeos

881 995 021

Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación Cultural

Cristina Fabeiro Varela

Subdirectora xeral

Teléfono: 981 544 856

Servizo de Persoal

José Manuel González Sanmartín

Xefe do servizo

Teléfono: 981 544 836

Servizo de Réxime Interno e Xestión Orzamentaria

Teléfono: 981 544 873

Felisa Rivero Fernández

xefa do Servizo de Réxime Interno e Xestión Orzamentaria

Servizo de Contratación de Bens e Servizos Culturais

Manuela Suárez Rodríguez

Xefa do servizo

Teléfono: 981 544 871

Subdirección Xeral de Bibliotecas

Cristina Rubal González

Subdirectora xeral

Teléfono: 881 999 741

Servizo do Libro e Publicacións

Dolores Tobío Barrera

Xefa do servizo

Teléfono: 981 544 810

Servizo da Biblioteca de Galicia

José Daniel Buján Núñez

Xefe do servizo

Teléfono: 981 545 074

Servizo do Sistema de Bibliotecas

Consuelo Meiriño Sánchez

Xefa do servizo

Teléfono: 881 999 773

Servizo de Rexistro da Propiedade Intelectual de Galicia

José María Guijo Vázquez

Xefe do servizo

Teléfono: 981 543 979

Subdirección Xeral de Arquivos

Marina García Pita

Subdirectora xeral

Teléfono: 981 544 816

Servizo do Arquivo de Galicia

Mª Mar García Miraz

Xefa do servizo

Teléfono: 881 999 664

Servizo do Sistema de Arquivos

Mª Josefa Piñón López

Xefa do servizo

Teléfono: 881 995 088

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

María del Carmen Martínez Insua

Directora xeral

Teléfono: 981 544 809

Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural

Beatriz González Loroño

Subdirectora xeral

Teléfono: 981 544 010

Servizo de Planeamento e Inventario

Ignacio Cerrada Gonzalo

Xefe do servizo

Teléfono: 981 544 876

Servizo de Protección e Fomento

Antonio Díaz Otero

Xefe do servizo

Teléfono: 981 957 288

Servizo de Vixilancia e Inspección

Paula Cabanas Rodríguez

Xefe do servizo

Teléfono: 981 545 907

Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais

San Domingos de Bonaval - 15704 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 546 590

Manuel Chaín Pérez

Subdirector xeral

Servizo de Arquitectura e Etnografía

Juan Antonio Naveira Seoane

Xefe do servizo

Teléfono: 981 546 594

Servizo de Arqueoloxía

Roberto Pena Puentes

Xefe do servizo

Teléfono: 981 546 592

Servizo de Museos

Mª Nuria Serrano Téllez

Xefa do servizo

Teléfono: 981 544 888

Axencia Galega das Industrias Culturais

Cidade da Cultura de Galicia Monte Gaiás s/n - 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 996 076

Fax: 881 996 080

agadic@xunta.gal

Jacobo Sutil

Director

Centro Dramático Galego

Rúa Nova, 34 15705 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 581 111

Centro Coreográfico Galego

Complexo Deportivo de Elviña Avda. de Glasgow, s/n. 15008 - A Coruña

Teléfono: 981 134 946

Mercedes Suárez

Directora

Fundación Cidade da Cultura

Cidade da Cultura de Galicia Monte Gaiás s/n - 15707 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 997 565

Ana Isabel Vázquez Reboredo

Directora-xerente

Fundación Camilo José Cela

Santa María, 22 - Iria Flavia, Padrón (A Coruña)

Teléfono: 981 810 348

Xesús Vázquez Abad

Presidente

Illa de San Simón

Praza da Estrela, 9, 4º piso 36201 Vigo

Teléfono: 986 81 76 52

Museos

Centro Galego de Arte Contemporánea

Rúa Valle Inclán s/n - 15704 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 546 629

Museo do Mar de Galicia

Avenida Atlántida, 160 36208 Vigo

Teléfono: 986 247 750

Museo de Belas Artes da Coruña

Rúa Zalaeta, s/n 15002 A Coruña

Teléfono: 881 881 700

Ángeles Penas Truque

Directora

Museo das Peregrinacións de Santiago

Rúa de San Miguel, 4 15704 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 581 558 / 981 555 298 / 981 554 774

Mª Esperanza Gigirey Liste

Directora

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

Edificio Santa María de Europa (sede temporal) Rúa Xílgaros s/n 32002 Ourense

Teléfono: 988 223 884

Museo do Castro de Viladonga

27259 Castro de Rei (Lugo)

Teléfono: 982 314 255

Fax: 982 314 194

museo.viladonga@xunta.gal

Elena Varela Arias

directora

Museo Massó

Montero Ríos s/n 36930 Bueu (Pontevedra)

Teléfono: 986 321 838

Mª Covadonga López de Prado Nistal

Directora

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Rúa Santiago, 10 32400 Ribadavia (Ourense)

Teléfono: 988 471 843

Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro

Praderrei s/n 36119 Campo Lameiro (Pontevedra)

Teléfono: 986 696 066

Bibliotecas

Biblioteca de Galicia

Cidade da Cultura de Galicia Monte Gaiás, s/n 15707 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 995 141

bpc@xunta.gal

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

Rúa Miguel González Garcés, 1 27002 Lugo

Teléfono: 981 170 218

María Sol González Regal

Directora

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

Rúa Miguel González Garcés, 1 27002 Lugo

Teléfono: 981 170 218

María Sol González Regal

Directora

Biblioteca Pública de Lugo

Avenida Ramón Ferreiro, s/n 15008 A Coruña

Teléfono: 982 228 525

María Elena García Pazos

Directora

biblio.publica.lugo@xunta.gal

Biblioteca Pública de Ourense

Concello, 11 32003 Ourense

Teléfono: 988 210 700

biblioteca.publica.ourense@xunta.gal

biblioteca.publica.ourense@xunta.gal

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

Alfonso XIII, 3 36002 Pontevedra

Teléfono: 986 850 838

biblio.publica.pontevedra@xunta.gal

Alejandra María Mosquera Souto

Directora

biblio.publica.pontevedra@xunta.gal

Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

Avenida de Xoán XXIII s/n 15704 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 999 401

biblio.publica.santiago@xunta.gal

Jesús Torres Junquera

Director

biblio.publica.santiago@xunta.gal

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

Joaquín Yáñez, 6 36202 Vigo

Teléfono: 986 229 074

biblio.publica.vigo@xunta.es

Arquivos

Arquivo de Galicia

Cidade da Cultura de Galicia Monte Gaiás s/n 15707 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 999 661

Arquivo do Reino de Galicia

Xardín de San Carlos s/n 15001 A Coruña

Teléfono: 981 209 251 /981 200 389

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

Rúa Cambria s/n 27002 Lugo

Teléfono: 982 227 956

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

Rúa Hernán Cortés, 2 32005 Ourense

Teléfono: 988 223 493

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Paseo de Colón, 4 36002 Pontevedra

Teléfono: 986 852 118

Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Edificio Administrativo de San Caetano. Bloque 3 15781. Santiago de Compostela

Teléfono: 981 957 573

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo

Edificio administrativo. Ronda da Muralla nº 70 27003 Lugo

Teléfono: 982 294 240

Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo

Concepción Areal, 8 36201 Vigo

Teléfono: 986 817 799 / 986 817 620

Xefaturas territoriais da Consellería

A Coruña

Rúa Vicente Ferrer, 2 - 15071 A Coruña

Teléfono: 981 185 682

Fax: 981 185 891

Jesús Espada Martínez

Xefe territorial

Servizo de Coordinación da Área Cultural

R/ Durán Loriga, 3-7º - 15003 A Coruña

Teléfono: 981 185 691

Manuel Varela Rey

Xefe do servizo

Servizo de Patrimonio Cultural

Rúa Durán Loriga, 3-7º - 15003 A Coruña

Teléfono: 981 182 369

Rosario Fernández-Albalat Ruiz

Xefa do Servizo

Lugo

Ronda da Muralla, 70 - 27071 Lugo

Teléfono: 982 294 236

Fax: 982 294 238

María José Gómez Rodríguez

Xefe territorial

Servizo de Coordinación da Área Cultural

Yolanda Gómez González

Xefa do servizo

Teléfono: 982 294 297

Servizo de Patrimonio Cultural

Ana Mª Carril Cuesta

Xefa do servizo

Teléfono: 982 294 237

Ourense

Avenida da Habana, 79, 3º - 32071 Ourense

Teléfono: 988 386 058

Fax: 988 386 079

Mª Mercedes Gallego Esperanza

Xefa territorial

Servizo de Coordinación da Área Cultural

Avda. da Habana, 79 -3º - 32004 Ourense

Teléfono: 988 386 082

Gerardo Pumar Pumar

Xefe do servizo

Servizo de Patrimonio Cultural

Avda. da Habana, 79 -3º - 32004 Ourense

Teléfono: 988 386 075

Alfredo Seara Carballo

Xefe do servizo

Pontevedra

Avenida Mª Victoria Moreno, 43 - 36071 Pontevedra

Teléfono: 986 806 604

Fax: 986 805 548

César A. Pérez Ares

Xefe territorial

Servizo de Coordinación da Área Cultural

R/ Fernández Ladreda, 43-6º - 36003 Pontevedra

Teléfono: 986 805 516

José Manuel González González

Xefe do servizo

Servizo de Patrimonio Cultural

Iván Andrés Mosquera Fuembuenaa

Xefe do servizo

Teléfono: 986 805 518