Directorio

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Edificio Administrativo San Caetano - 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 545 400

Fax: 981 545 443

Román Rodríguez González

Conselleiro

Teléfono: 981 544 801

Fax: 981 544 903

conselleiro.cultura.educacion@xunta.gal

Manuel Vila López

Secretario xeral técnico

Teléfono: 881 995 507 / 506

sxt.cultura.educacion@xunta.gal

Valentín García Gómez

Secretario xeral de Política Lingüística

Rúa San Roque, 2 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 996 301

Fax: 881 996 306

sxpl.secretaria@xunta.gal

Dirección Xeral de Cultura

Anxo M. Lorenzo

Director xeral

San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 544 827

secretaria.xeral.cultura@xunta.gal

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

María del Carmen Martínez Insua

Directora xeral

San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 544 877

Fax: 981 541 830

patrimonio.cultura@xunta.gal

Axencia Galega das Industrias Culturais

Jacobo Sutil

Director

Cidade da Cultura de Galicia Monte Gaiás s/n - 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 996 079

Fax: 881 996 080

agadic@xunta.gal