Restauración da igrexa de Santa Baia de Palio para a súa posta en valor e difusión

Custo total da operación: 222.815,07 €

Axuda FEDER: 174.745,36 €

Obxectivo: Aumentar a superficie de edificios ou lugares pertencentes ao patrimonio cultural, de uso principal non turístico, rehabilitados ou mellorados

Situación: Cercio, Lalín (Pontevedra)

Temporización: Primeiro semestre 2016 - decembro 2019

 

Actuación:

A igrexa de Santa Baia de Palio está incluída no Catálogo de Protección do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lalín; xa que logo é un ben catalogado ao abeiro no disposto na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (DOG núm. 92 do 16.05.2016). As orixes da igrexa remóntanse a época prerrománica cun primeiro templo que foi destruído por unhas fortes tormentas, segundo relata a tradición oral. Cos restos recuperados daquel derrubamento construiríase outro edificio que aparece nomeado en documentos do século XIII. Este novo templo tiña unha nave e unha ábsida, cunha configuración similar á actual, coa excepción da sancristía e da espadana que se construíron na época moderna transformando a configuración orixinal do conxunto.

Trátase dun exemplo de arquitectura único na comarca debido a súa datación temperá, do século XI, con elementos que a encadran na arte prerrománica. No entanto, o arco triunfal, os sillares que o rodean e o resto do templo son posiblemente posteriores ao ano 1200. Esta igrexa de Palio representa un bo exemplo de arquitectura rural, de adaptación de elementos foráneos nunha linguaxe adaptada ás posibilidades locais, de dimensións modestas, cunha linguaxe limitada -no arco triunfal, por exemplo- pero moi expresiva. A fase de construción posterior da edificación correspóndese co período plenamente románico, que en Galicia se identifica coas infraestruturas e construcións erixidas durante os primeiros séculos da Baixa Idade Media.

No caso de Palio obsérvase unha característica propia e común do prerrománico e románico pleno, que é a integración de elementos escultóricos como parte consubstancial dos elementos arquitectónicos; é dicir, a escultura maniféstase nos elementos de soporte dos edificios (capiteis, fustes e bases das columnas, muros etc), ventás e portas das igrexas.

Na actualidade o edificio está nunha situación de conservación moi precaria e deficiente; están en risco os elementos singulares como retablos, pinturas e elementos escultóricos, así como o propio edificio, polo que non é posible o seu uso. 

A intervención consiste na execución dunha nova cuberta da nave e na recuperación da cuberta orixinal da sancristía, para liberar o volume inicial da nave e da ábsida, na execución de novas carpintarías de portas e fiestras, na consolidación estrutural e na drenaxe perimetral. A finalidade destas actuacións é conservar a igrexa e dotala dunhas condicións de uso axeitadas ao edificio que se conserva sen apenas actuacións durante o século XX. En consecuencia, permitirá incrementar o interese por este ben pertencente ao patrimonio cultural de Galicia.

 

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Contribuír á conservación do medio ambiente e do patrimonio cultural

Unha maneira de facer Europa