A FURGOTECA. A BIBLIOTECA MÓBIL DE GALICIA

María Casares

 

A biblioteca é un espazo aberto a toda a comunidade, serve de apoio a toda a veciñanza para facilitarlle o acceso á lectura, á información e á aprendizaxe. Tamén traballa conxuntamente co resto dos axentes culturais da comunidade: os Concellos, as entidades prestadoras de servizos sociais e educativos e o tecido asociativo.

 

INFORMACIÓN XERAL

Consulta aquí toda a información de detalle sobre a Furgoteca: que é, onde atopala, quen pode usala, que servizos presta e a súa función na contorna. 

 

RUTAS E CALENDARIO

A furgoteca achégase ao teu concello 2 veces ao mes, con 2 rutas. Os días, horarios e lugares de parada, e as actividades programadas cada día, podes consultarllos ao persoal bibliotecario, nos lugares de información habituais do concello, nesta web ou a través das redes sociais.

RUTAS
RUTAS
Calvos de Randín (novo horario)

ACTUALIDADE E AXENDA

14 de xuño
Ano 2024
Ano 2024

CONTACTO

Información xeral

cultura.gal/furgoteca

981 544 886

Furgoteca de Lugo

afurgotecalugo@xunta.gal

621 308 856

Furgoteca de Ourense

afurgotecaourense@xunta.gal

644 169 214

 

Documentos relacionados