Casa de baños

Desde a época do lazareto este edificio de cantería situado ao bordo do mar veuse utilizando como lavadoiro de roupa e na súa rehabilitación conserváronse tanto as fachadas como o espazo unitario interior. Actualmente dedícase a talasoterapia, con piscina, duchas, cabina de masaxe, cabinas de baño e vestiarios.

Casa de bañosCasa de bañosO edificios antes