Contacto Illa de San Simón

O proxecto

Enderezo electrónico:
illadesansimon.cultura@xunta.es
Enderezo postal:
Secretaría Xeral de Cultura
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Xunta de Galicia
Edif. Administrativo San Caetano, bloque 3, 2º andar
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)