Contacto Illa de San Simón

O proxecto

Se desexa realizar unha VISITA, descargue e envíe por correo electrónico este modelo de solicitude.

E se desexa realizar unha ACTIVIDADE, descargue e envíe por correo electrónico este modelo de solicitude.

 

PARA MÁIS INFORMACIÓN

Teléfono do Servizo de Coordinación da Illa:

659314219

 

Enderezo electrónico:

illadesansimon.cultura@xunta.gal

 

Enderezo postal:

Dirección Xeral de Cultura

Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades

Xunta de Galicia

Edif. Administrativo San Caetano, bloque 3, 2º andar

15781 Santiago de Compostela (A Coruña)