Contacto Isla de San Simón

O proxecto

Dirección electrónica:
illadesansimon.cultura@xunta.es
Dirección postal:
Secretaría Xeral de Cultura
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Xunta de Galicia
Edif. Administrativo San Caetano, bloque 3, 2º andar
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)