Evento: Proxecto museográfico do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. O edificio

  • Portada da publicación da Peza do Mes de febreiro do Museo Arqueolóxico de Ourense
Proxecto museográfico do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. O edificio
luns, 5 febreiro, 2024 a xoves, 29 febreiro, 2024
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense,
Ourense

Proxecto museográfico do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. O edificio

Presentación e publicación virtual mensual para afondar no coñecemento do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

A presentación pública terá lugar o 14 de febreiro na sala de exposicións "Escolma de escultura", con entrada libre.

De xeito especial, o Museo, en vez de escoller algunha peza de entre os seus fondos para singularizala, continúa coa iniciativa comezada o mes de decembro, e facendo unha magnífica síntese, de dar a coñecer o contido e percorrido polo seu novo proxecto museográfico, centrándose nunha das súas Áreas Temáticas. Despois das Áreas do Territorio e a Cidade, este mes céntrase na Área dedicada ao Edificio.

 

Tras varios anos, arranca a tan necesaria renovación do museo, mellorando as condicións de exposición, conservación e divulgación dos bens que custodia.

En estreita relación co proxecto arquitectónico, desenvólvese a explicación do discurso expositivo, tendo en conta que a misión do Museo Arqueolóxico Provincial é dar a coñecer o proceso histórico do seu territorio de referencia, a provincia de Ourense, a través dos bens culturais que integran as súas coleccións. Para iso, a exposición permanente eríxese como principal medio de comunicación dos seus contidos e punto de encontro entre o visitante e a propia institución. Trátase de interpretar a historia de  Ourense a través dun itinerario cronolóxico e temático, integrando os restos  arqueolóxicos do solar e do propio edificio como un marco de extraordinario valor arquitectónico.

A sede do museo é un edificio excepcional, a partir do que se pode reconstruír gran parte da historia

de Ourense, e forma parte singular no desenvolvemento do discurso do novo museo, como non podía ser doutro xeito. O edificio é expoñente de varios procesos evolutivos ao longo da historia, que se detallan nesta edición da peza do mes.

Ante esta riqueza e complexidade arquitectónica, foi unha necesidade o dar resposta ás interrogantes dos espazos, e poñer en valor o propio edificio e os restos arqueolóxicos do soar, tratándoos como obxectos museables en si mesmos, sen prexuízo do resto dos servizos. Por isto, o equipo do Museo trasladou as súas propostas aos redactores do Proxecto arquitectónico, de tal forma que o resultado está chamado a potenciar os valores arquitectónicos e arqueolóxicos do edificio existente, favorecendo o diálogo entre a obra antiga e a recente.

De xeito máis pormenorizado trátase todo este desenvolvemento na publicación da peza do mes de febreiro, e tratarase tamén na súa presentación pública do 14 de febreiro.

Neste caso, a persoa que elaborou o texto foi o director do Museo, Xulio Rodríguez González, e está dispoñible nesta ligazón.

Máis eventos de tipo Xornada/Congreso

O MODERNISMO
23 de abril a 4 de xuño
Museo de Belas Artes
Programación de actividades no Museo Liste de Vigo
1 de abril a 30 de xuño
Museo Liste Vigo
'Made in Galiza' de Séchu Sende
26 de abril
Auditorio Afonso Eanes