Memoria de actividades de cultura 2013

Consellería de Cultura e Educación

  • Memoria de actividades de cultura 2013
    Memoria de actividades de cultura 2013

A memoria estrutúrase en dez capítulos, nos que se abordan as estratexias e intervencións máis importantes do último ano no ámbito do libro e da lectura, do sistema arquivístico, da protección e conservación do noso patrimonio cultural, das políticas de apoio á creatividade no conxunto da sociedade galega, das novas liñas de traballo conxunto entre os espazos formativos e os centros de produción cultural, do apoio á creación e á difusión dos distintos sectores profesionais das artes, así como as políticas dirixidas ás industrias culturais e á súa internacionalización.

Documentos relacionados