27 de febreiro, 17:30
Cidade da Cultura de Galicia
Descubrir a través do baile e a danza as tradicións dos Entroidos dos 5 continentes
Unha das obras
De 13 de xaneiro a 28 de febreiro
Galería Luisa Pita
David Planas retorna á infancia rescatando coches antigos e oxidados
Portada
De 26 de xaneiro a 28 de febreiro
Colexio de Fonseca Santiago de Compostela
Homenaxe ao artista Juan José Fernández Leiceaga
De 6 de febreiro a 28 de febreiro
Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal
Selección de libros da colección da biblioteca
De 1 de febreiro a 28 de febreiro
Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal
Mostra bibliográfica