Evento: Manuel Colmeiro: Espazos e encadramentos

Manuel Colmeiro: Espazos e encadramentos
venres, 24 xaneiro, 2020 a domingo, 6 setembro, 2020
Múseo de Arte Contemporáneo
, Vigo

Manuel Colmeiro: Espazos e encadramentos

Exposición do pintor galego

Baixo o título Espazos e encadramentos, e conformada por unha selección de obras procedentes do comodato e de diferentes coleccións, acompañadas de material documental, a mostra configúrase a partir dunha coidada investigación e relectura do sentido, obxectivos e incidencia da obra de Colmeiro. Unha visión diferente, máis contemporánea que historicista, que intenta achegar novas lecturas e enfoques. Faise especial fincapé na implicación do artista nos debates arredor da figuración na Europa e América dos anos vinte e trinta, os debuxos de guerra, e outros momentos menos coñecidos do seu traballo.

A exposición está deseñada como unha lectura, que traza varios eixos espazo-temporais e repasa a súa traxectoria dende os inicios da súa formación arxentina até o seu regreso definitivo a Galicia, a través das cinco seccións nas que se estrutura a mostra. Neste amplo percorrido, incídese na súa relación cos espazos artísticos onde desenvolveu a súa obra —Buenos Aires, París, Galicia— e sublíñase a súa contribución decisiva á formación do Movemento Renovador da Arte Galega, presentando as súas obras xunto as doutros artistas galegos —Maside, Souto, Torres, Laxeiro, Virxilio Blanco— e exemplos doutros contextos da modernidade internacional, nomeadamente arxentina.

Máis eventos de tipo Exposición

Cartel Crecer co mar
Crecer co mar. Os gozos e as sombras dunha vila mariñeira
6 de agosto a 30 de decembro
Museo Massó
Carlos Maside. [Patrimonio de Galicia]
23 de xaneiro a 31 de decembro
Praza do Toural, Pazo de Bendaña
Carlos Maside. [Patrimonio de Galicia]
23 de xaneiro a 31 de decembro
Fundación Eugenio Granell
Do paínzo ao millo: os mil grans
15 de febreiro a 31 de decembro
Museo Liste Vigo