Capital Europea da Cultura

Coa acción comunitaria Capital Europea da Cultura preténdese:

  • Resaltar a riqueza, a diversidade e os trazos comúns das culturas europeas, así como a promover unha maior comprensión mutua entre os cidadáns europeos.
  • Resaltar as correntes culturais europeas de maior significación.
  • Fomentar as manifestacións e creacións artísticas, ás que estean asociados actores culturais doutras cidades dos Estados membros da Unión, que faciliten o establecemento dunha cooperación cultural duradeira e favorezan a súa circulación na Unión Europea.
  • Promover a mobilización e a participación de amplos sectores da poboación.
  • Fomentar o diálogo entre a cultura europea e as outras culturas do mundo.
  • Valorar o patrimonio histórico e o espazo urbanístico da cidade seleccionada.

Periodicidade: anual

As candidaturas promóvense con 6 anos de antelación

Cada edición distingue dúas cidades de dous países diferentes

Base legal 

Máis información