Xornadas Europeas do Patrimonio

As Xornadas Europeas do Patrimonio son organizadas anualmente desde 1991 por iniciativa do Consello de Europa en colaboración coa Unión Europea. Estas xornadas son días de portas abertas á participación cidadá que se celebran durante o outono en toda Europa. O seu obxectivo fundamental é establecer unha conexión entre a cidadanía e o seu patrimonio. Máis de 50 Estados toman parte neste grande acontecemento de difusión do patrimonio.

Periodicidade: bianual

A preselección de sitios é responsabilidade dos Estados membros. 
Cada Estado membro pode preseleccionar e propor ata dous sitios.

Base legal

Máis información