Quen pode participar?

Entidades dos Estados membros da UE e determinados países non comunitarios.

Poden participar todas as entidades do sector creativo e cultural, tanto públicas como privadas, que teñan polo menos dous anos de antigüidade e con sede legal nun dos Estados participantes no proxecto.

As persoas físicas non poden optar a estas axudas.