Oficinas de xestión e información

A Dirección Xeral de Educación e Cultura (DG EAC) da Comisión Europea e a súa axencia executiva, EACEA, son os responsables da xestión do programa.
Dispón, ademais, dunha rede de oficinas de información e asesoramento en cada Estado participante.
Así, en España, a oficina Europa Creativa-Cultura de España é a encargada de difundir información e de prestarlles asesoramento aos operadores culturais nacionais.