Decreto 103/2010, do 17 de xuño, polo que se modifica o Decreto 39/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a composición e funcionamento das comisións territoriais do Patrimonio Histórico Galego