En cadea sen prijon. Cancioneiro de Afonso Paez

Henrique Monteagudo

  • En cadea sen prijon. Cancioneiro de Afonso Paez
    En cadea sen prijon. Cancioneiro de Afonso Paez

O conxunto dos textos estímase que forman parte dun cancioneiro de autor que se conservou en estadio fragmentario. Atribúese a Afonso Paez, aínda que tamén podería ser atribuído a Joan Garcia, e incluso podería ser doutro autor ou outros autores. A datación dos textos sitúase entre as décadas finais do século XIV e as primeiras do XV.