Publicacións

Nesta sección danse a coñecer as novidades editoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de temática cultural.

Guía de boas prácticas

A presente guía ten por obxecto achegarlles aos propietarios, promotores e redactores de proxectos criterios sobre como actuar no territorio histórico dos camiños de Santiago, de modo que se garanta a salvagarda das súas características...

Cartel de Espazos Sonoros 2014

O conxunto de actividades e concertos que cada ano propón Espazos Sonoros convidan a vivir colectivamente a riqueza patrimonial galega, espallada polo conxunto do territorio, a través dos sentidos e co poder engaiolante da música. A sétima...

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Secretaría Xeral de Cultura

Guía dos Arquivos da Xunta deGalicia

Mellorar a accesibilida­de aos arquivos de Galicia e aos fondos que estes custodian é o obxectivo co que nace esta publicación. Editada en galego e castelán, foi presentada nunha xornada técnica sobre administración electrónica e arquivos,...

Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Turismo

Guía de arqueobotánica

A través desta nova serie "Arqueoloxía: guías metodolóxicas" preténdese contribuír ao recoñecemento desta disciplina e das súas ciencias auxiliares.

Henrique Monteagudo

En cadea sen prijon. Cancioneiro de Afonso Paez

O conxunto dos textos estímase que forman parte dun cancioneiro de autor que se conservou en estadio fragmentario. Atribúese a Afonso Paez, aínda que tamén podería ser atribuído a Joan Garcia, e incluso podería ser doutro autor ou outros autores...

Xunta de Galicia e Small Stations

Galician Songs é o novo volume de Galician Classics, unha colección promovida pola Secretaría Xeral de Cultura e Small Station Press de clásicos en galego.

A edición en inglés da obra Cantares Gallegos, da que no ano 2013 se conmemoran os...

Jonathan Dunne, Editorial Galaxia, Editorial Xerais e a Secretaría Xeral de Cultura

Anthology of galician literature

A antoloxía está composta por dúas obras que reúnen os textos de autores galegos, e cun espazo para os distintos xéneros, desde a dramaturxia á poesía, ensaio, narrativa infantil etc.

Este proxecto de difusión da literatura galega en...