Recursos para a animación á lectura nas familias

O hábito lector xoga un papel determinante na formación como persoas dos nenos e das nenas. Trátase dunha das ferramentas imprescindibles das que fan uso as nais, pais e/ou responsables da súa súa educación. O hábito lector contribúe a unha aprendizaxe integral e permanente, abre vías para a reflexión e o pensamento, activa a imaxinación a partir da palabra, reforza as habilidades vinculadas coa linguaxe e ofrece, sobre todo, un lecer pracenteiro cunha morea de beneficios para quen aprende a gozar del.

A formación de lectores, como todos os procesos de educación infantil, é una tarefa compartida entre a familia, a escola e da sociedade no seu conxunto. Pero, sen dúbida ningunha, correspóndelles aos pais e nais o papel primordial no achegamento inicial dos máis pequenos á lectura.

 

Facilitamos aquí varios materiais e guías para as primeiras idades co obxecto de que as familias e mediadores en xeral tiren proveito do pracer da lectura como chave para a vida presente e futura dos máis pequenos.

MATERIAIS   

  

 

VÍDEOS

              

           

OUTROS VÍDEOS

OUTROS RECURSOS