Publicacións

Nesta sección danse a coñecer as novidades editoriais da Consellería de Cultura e Turismo de temática cultural. Pode consultar todas as publicacións da Administración autonómica na Libraría institucional da Xunta de Galicia.

Amosando 95 resultados.

Mellora da formación docente en Galicia: competencias profesionais

Mellora da formación docente en Galicia: competencias profesionais

A calidade dos docentes, e polo tanto a súa formación, é un dos factores máis determinantes para a calidade dos sistemas educativos. Neste sentido, para favorecer a incorporación e permanencia de profesionais cualificados no sistema educativo...

Mejora de la formación docente en Galicia: competencias profesionales

Mejora de la formación docente en Galicia: competencias profesionales

A calidade dos docentes, e polo tanto a súa formación, é un dos factores máis determinantes para a calidade dos sistemas educativos. Neste sentido, para favorecer a incorporación e permanencia de profesionais cualificados no sistema educativo...

Estratexia galega de convivencia escolar. Informe de diagnose

Autor/a: Varios
Estratexia galega de convivencia escolar. Informe de diagnose

Documento que recolle a análise de resultados do cuestionario censual sobre convivencia dirixido a toda a comunidade educativa galega, atendendo á visión de alumnado, profesorado, familias e persoal non docente, co obxectivo de ilustrar a...

Protocolo educativo para garantizar la igualdad, la no discriminación y la libertad de identidad de género

Autor/a: Varios
Protocolo educativo para garantizar la igualdad, la no discriminación y la libertad de identidad de género

A escola cumpre unha función social moi importante na formación integral das persoas. Educar no respecto á diversidade afectivo-sexual forma parte inherente da formación integral da infancia, ligada a valores clave como son a igualdade, a...

Orientacións sobre o plan de convivencia do centro educativo

Autor/a: Varios
Orientacións sobre o plan de convivencia do centro educativo

Documento orientativo que pretende ser unha guía aberta que cada centro deberá adaptar ás súas intencións e necesidades á hora de elaborar o plan de convivencia.

Orientaciones sobre el plan de convivencia del centro educativo

Autor/a: Varios
Orientaciones sobre el plan de convivencia del centro educativo

Documento orientativo que pretende ser unha guía aberta que cada centro deberá adaptar ás súas intencións e necesidades á hora de elaborar o plan de convivencia.

Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero

Autor/a: Varios
Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero

A escola cumpre unha función social moi importante na formación integral das persoas. Educar no respecto á diversidade afectivo-sexual forma parte inherente da formación integral da infancia, ligada a valores clave como son a igualdade, a...

Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020

Autor/a: Varios
Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020

Documento que recolle as liñas xerais da convivencia escolar para o lustro 2015-2020, co fin de que, partindo dun coñecemento real da convivencia, e a través dos obxectivos e das actuacións dos seus cinco eixes, se poñan en marcha diferentes...

Artistas pintados: Retratos de pintores y escultores del siglo XIX en el Museo del Prado

Artistas pintados: Retratos de pintores y escultores del siglo XIX en el Museo del Prado

Catálogo que reúne un nutrido e variado conxunto de efígies dos nosos pintores do século XIX, sorprendente polo seu atractivo e variedade, e extraordinariamente interesante para descubrir os rostros daqueles que foron protagonistas das artes...

De Goya al cambio de siglo (1800-1920): Pintura española y europea en la Colección Ibercaja

Autor/a: Centellas Salamero, Ricardo
De Goya al cambio de siglo (1800-1920): Pintura española y europea en la Colección Ibercaja

Catálogo da exposición realizada no Museo de Belas Artes da Coruña, integrada por fondos da extraordinaria colección da entidade bancaria.

Páxinas