Premio: VI Premio Voz de Liberdade Centro PEN de Galicia

VI Premio Voz de Liberdade Centro PEN de Galicia

O Centro PEN de Galicia entrégalle o VI Premio Voz de Liberdade ao académico Salvador García-Bodaño.

Nesta ocasión o premio recoñeceu a obra xornalística do poeta e académico Salvador García Bodaño.

O nome do autor súmase á listaxe desta galardón bianual, que empezou a outorgarse en 2003 e que xa recoñeceu a Bernardino Graña, Ursula Heinze, Fernández del Riego e Díaz Pardo, Marcos Valcárcel e María Xosé Queizán.

Estado do trámite: Resolto

Comparte