Premio: Premios RegioStars 2019 da Comisión Europea

Premios RegioStars 2019 da Comisión Europea

Para proxectos innovadores e inspiradores apoiados polos Fondos Estruturais e de Investimento dá UE

Aberto o prazo para a presentación de solicitudes á convocatoria dá Comisión Europea dous premios RegioStars 2019. Esta é a 10 edición destes premios anuais que tratan de recompensar as boas prácticas en desenvolvemento rexional e ou mellor uso dá cofinanciación dá Unión Europea para impulsar a innovación e orixinar crecemento económico. Vos finalistas seleccionados son proxectos innovadores e inspiradores, apoiados polos Fondos Estruturais e de Investimento dá UE, susceptibles de ser transferidos. As categorías para vos premios de 2019 son as seguintes:

  • a promoción dá transformación dixital
  • a conexión do verde, ou azul e ou gris 
  • a loita contra as desigualdades e a pobreza
  • a construción de cidades resilientes ao clima 
  • a modernización dúas servizos de saúde 

Algunha dás categorías son máis específicas e de particular interese para vos proxectos de FSE.

Podar obter máis información sobre ou modo de presentar as candidaturas, a idoneidade e vos criterios de adxudicación dous premios, así como a guía para vos solicitantes e ou arquivo de solicitude na páxina web de RegioStars: Http://ec.europa.eu/regional_policy/en/rexio-stars-awards/

A información debe proporcionarse preferiblemente en inglés, pero tamén podar presentarse nos 24 idiomas dá UE. Podar obter gratuitamente unha tradución automática a inglés a través desta páxina web https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-...

Para calquera outra pregunta, póñase en contacto na dirección: regiostars2019@iservice-europa.eu

As solicitudes deberán enviarse antes do 9 de maio de 2019

Estado do trámite: En trámite

Comparte