Premio: XII Premio Carlos Casares de microrrelato

XII Premio Carlos Casares de microrrelato

O Liceo de Ourense convocou a duodécima edición do Premio Literiario Carlos Casares, na modalidade de Microrrelato.

Poderán concorrer a este premio, dotado con 1.000 euros,calquera persoa que presente escritos inéditos da súa autoría e redactados en calquera dos dous idiomas oficiais en Galicia.

Estado do trámite: Resolto

Comparte