Premio: Transversalidades - Fotografía sen Fronteiras 2017

Transversalidades - Fotografía sen Fronteiras 2017

Premio convoncado polo Centro de Estudos Ibéricos- CEI, entidade coa que colaboran as Universidades de Salamanca, Coimbra e o Instituto Politécnico da Garda. Este concurso recorre á fotografía como medio para promover a cooperación territorial a través do valor estético, documental e pedagóxico da imaxe, coa intención de promover a inclusión de territorios pouco visibles, de inventariar recursos, e valorar paisaxes, culturas e patrimonios locais, como vehículos de cooperación entre persoas, institucións e territorios a ambos os dous lados da fronteira.

Máis información e bases en: http://www.cei.pt/

Estado do trámite: Resolto

Comparte