Premio: Concurso internacional B.creative

Concurso internacional B.creative

As ideas ao servizo da innovación social

O desafío B.creative é un concurso internacional que busca premiar os mozos e mozas emprendedores creativos utilizando as súas habilidades para abordar temas sociais, culturais ou ambientais en todo o mundo. O obxectivo do desafío creativo é fomentar novas ideas nun esforzo internacional por mellorar cuestións como as taxas crecentes de pobreza, a cohesión social, o acceso á educación e alfabetización dixital, o benestar mental e físico, o transporte e a mobilidade de persoas, a agricultura sustentable, o cambio climático e a protección do medio ambiente.

O concurso céntrase na colaboración interdisciplinar e internacional entre profesionais de todos os campos creativos: as artes visuais, a publicidade, a arquitectura, a artesanía, o deseño, a moda, o cinema e o vídeo, a gastronomía, a edición, a radio e a televisión, os videoxogos e as artes escénicas. Trátase de explorar o potencial das artes e o espírito empresarial creativo para fomentar a innovación social e económica.

Estado do trámite: Resolto

Comparte