Premio: Premio Otero Pedrayo 2016

Premio Otero Pedrayo 2016

No Boletín Oficial da provincia nº 13 publicáronse as bases do Premio Otero Pedrayo 2016, que tramita a Deputación de Ourense en colaboración coas restantes deputacións provinciais de Galicia.

O prazo de presentación de candidaturas finaliza o día 17 de abril de 2017.

As bases da convocatoria poden solicitarse gratuitamente na Secretaría Xeral da Deputación Provincial de Ourense, rúa do Progreso nº 32, nos teléfonos 988 31 76 22/988 31 76 21 ou ben no correo electrónico secretaria@depourense.es

Estado do trámite: Resolto

Comparte