Premio: Premios Ranan Lurie 2016 de caricatura política

Premios Ranan Lurie 2016 de caricatura política

Convocado pola Organización das Nacións Unidas (ONU)

A Organización das Nacións Unidas (ONU) convoca os Premios Ranan Lurie 2016. O comité de expertos elixirá trece obras que sobresaian en arte, análise política e humor, e que á vez reflictan correctamente os valores e principios da institución en materia de dereitos humanos e de relación cordial entre países.

O prazo de presentación conclúe o 15 de novembro de 2016

Estado do trámite: Resolto

Comparte