Premio: I Concurso Balbino de Relatos

I Concurso Balbino de Relatos

O eixe temático é o rural galego

Certame que nace coa idea de promocionar a literatura e a lingua galegas, así como aos escritores que nela crean as súas obras. Por iso, cómpre que as obras estean escritas en galego e a motivación temática das mesmas será 'O rural galego', con vivencias directas ou indirectas do eido rural da nosa terra.

O prazo para a presentación de traballos xa está aberto. Os textos, que han de ser orixinais e inéditos, presentarán unha extensión mínima de 120.000 caracteres con espazos e máxima de 180.000, e poderánse facer chegar por correo electrónico ou ordinario. O prazo de presentación dos traballos rematará o 30 de xuño.

O vencedor do único premio obterá 1500 € e verá publicada a súa obra gañadora grazas a Edicións Fervenza. A entrega do premio está fixada no calendario para o vindeiro mes de setembro.

Para máis información, pódese consultar o web www.tecgrama.com ou escribir ao enderezo electrónicoconcursobalbino@gmail.com

Estado do trámite: Resolto

Comparte