Premio: II Concurso de Relatos Outono nas Illas

II Concurso de Relatos Outono nas Illas

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a través da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, convoca a segunda edición do concurso de relatos en torno ao Parque Nacional das Illas Atlánticas baixo o lema Outono nas Illas.

Esta actividade, ten dúas categorías: xuvenil, para participantes de entre 10 a 17 anos; e adultos, a partir dos 18 anos. O prazo de presentación dos traballos finaliza o vindeiro día 21 de decembro.

A temática dos relatos deberá estar relacionada co Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia e a estación do outono, poderán presentarse en galego ou castelán, e avaliarase a calidade, orixinalidade narrativa, ritmo e creatividade. Así mesmo, establécense dúas modalidades: unha de relatos curtos, cunha extensión mínima de 900 palabras e máxima de 1.500; e outra de microrrelatos, cun máximo de 500 palabras.

Cada participante poderá concursar cun relato inédito para cada modalidade e que non fora premiado anteriormente. Os contos terán que presentarse a dobre espazo e en letra Arial, tamaño 12 e marxes de 2,5 centímetros. O título do conto debe encabezar o manuscrito, en negriña centrado e a espazo e medio.

Galardóns
Establécese un gañador por cada categoría e modalidade. O xurado, composto por varios membros, fará unha primeira selección cos 5 mellores relatos. Os membros do xurado elixirán por votación ao ganador de entre os escritos. As persoas que o forman serán seleccionados de entre o persoal do Parque Nacional, que serán os encargados de emitir o fallo correspondente, que será inapelable e adoptarase, como mínimo, por maioría simple.

Os galardóns consistirán nunha visita ao Parque Nacional e un lote de material divulgativo relacionado cos espazos protexidos.

A presentación ao concurso significa a autorización para publicar os relatos na citada edición. O feito de participar no concurso implica a total aceptación das presentes bases, así como as decisións da organización. Para calquera aclaración relacionada con esta convocatoria, poden poñerse en contacto por correo electrónico iatlanticas@xunta.es ou ben no centro de visitantes do Parque Nacional: Rúa dá Palma 4, Casco Antigo de Vigo.

Presentación do relato
Os relatos enviaranse baixo pseudónimo por correo electrónico, iatlanticas@xunta.es, deberase indicar no asunto “II Concurso de Relatos ILLAS ATLANTICAS”. En devandito e-mail debe vir un documento Word, o nome de arquivo será o pseudónimo con que se asina o relato. No corpo da mensaxe indicarase o mesmo pseudónimo e os datos de identificación do autor (nome, idade, enderezo, teléfono, DNI).

Estado do trámite: Resolto

Comparte