Premio Europeo de Literatura

Creado para recoñecer os mellores autores emerxentes en Europa. 
Cada ano, xurados nacionais dun terzo dos países participantes designan os seus candidatos, o cal permite que todos os países e linguas estean representados en períodos de tres anos. 

Organiza: consorcio formado pola Federación de Libreiros Europeo, do Consello de Escritores Europeos e pola Federación de Editores Europeos. 

Periodicidade: anual

Premio Europeo de Literatura