Nova: A Xunta destina 2,5M€ á contratación de 24 científicos posdoutorais para a consolidación da súa carreira investigadora en Galicia

06/04/2021

A Xunta destina 2,5M€ á contratación de 24 científicos posdoutorais para a consolidación da súa carreira investigadora en Galicia

Esta convocatoria que vén de resolver o Goberno galego forma parte dos programas de apoio posdoutoral e predoutoral, a de maior envergadura feita pola comunidade autónoma ata o momento, cunha partida de 18M€ para 175 novos contratos

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2021.- A Xunta de Galicia destina preto de 2,5 millóns de euros a financiar os contratos posdoutorais de 24 científicos para que consoliden a súa carreira investigadora en Galicia mediante a apertura de liñas propias de investigación.

O Diario Oficial de Galicia publica o listado dos beneficiarios destas axudas posdoutorais de continuidade que cada ano convocan conxuntamente a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, e que nesta edición reforzaron tanto a nivel orzamentario (un 14,3% máis) como en número de contratos (tres máis con respecto á ultima convocatoria).

Os contratos que agora se resolven forman parte dos programas de apoio á formación predoutoral e posdoutoral do Goberno Galego, que este ano acadan un importe de 17,65 millóns de euros (un 5% de crecemento) e un total de 175 contratos, o que supón a convocatoria de maior envergadura −tanto a nivel de orzamento como de prazas− realizada ata o de agora en Galicia para estes dous programas.

Ata 78.000 €/ano por contrato e 25.000 € de complemento

Os 24 beneficiarios destas axudas da formación posdoutoral de continuidade (20 para as universidades do Sistema Universitario Galego e catro no resto de entidades beneficiarias) disporán dun contrato de dous anos de duración por un importe total máximo de 78.000 para o período (exactamente a mesma contía establecida na última convocatoria destes contratos) así como dunha axuda complementaria dotada con 25.000 euros a maiores co fin de dar continuidade á súa carreira investigadora, posibilitando un perfeccionamento na súa formación e o establecemento dunha liña de investigación propia que lles permita, nun futuro, consolidar a súa traxectoria.

O importe das axudas nesta modalidade destinarase a pagamento dos contratos, custos sociais, axuda para a creación dunha liña de investigación propia e complementos a cada entidade beneficiaria por persoa contratada. Entre os gastos considerados elixibles, asociados á creación dunha liña de investigación propia, están a compra de pequeno equipamento inventariable e material funxible ou material bibliográfico, a contratación de persoal investigador ou auxiliar, ou os gastos derivados do uso de ferramentas de xestión do coñecemento e a información, tales como aplicacións informáticas, bases de datos, entre outros.

Comparte