Evento: Os documentos catastrais como fonte de información no marco do Proxecto de dixitalización Geoarpad e a súa disfusión a través de Galiciana. Arquivo Dixital

  • Os documentos catastrais como fonte de información no marco do Proxecto de dixitalización Geoarpad e a súa disfusión a través de Galiciana
venres, 11 outubro, 2019 - 09:00
Biblioteca e Arquivo de Galicia
, Santiago de Compostela

Os documentos catastrais como fonte de información no marco do Proxecto de dixitalización Geoarpad e a súa disfusión a través de Galiciana. Arquivo Dixital

Organiza:
Dirección Xeral de Políticas Culturais
Subdirección Xeral de Arquivos e Museos

Programa da actividade:

9:00h: Presentación
Director xeral de Políticas Culturais e subdirectora xeral de Arquivos e Museos

9:15h: Pegerto Saavedra Fernández. Universidade de Santiago de Compostela
A reforma fiscal da Única Contribución. O proceso de elaboración do Catastro de Ensenada. Documentos resultantes e valoración da súa utilización como fonte de información.

10:00h: Dolores Pereira Oliveira. Arquivo Histórico Provincial de Lugo
Organización, descrición e posta a disposición dos documentos do Catastro do Marqués da Ensenada

10:30h:Pausa-café

11:00h: Rosa Martín Rey. Ministerio de Economía e Facenda. Xerencia Territorial do Catastro de Lugo.
O catastro en España no século XX. Documentos resultantes e valoración da súa utilización como fonte de información. Usos futuros: do documento ao dato catastral

12:45h: Gabriel Quiroga Barro. Arquivo do Reino de Galicia
A xestión e posta a disposición dos documentos do catastro parcelario dos anos 50 do século XX.

13:15h: Gregorio Casado González. Investigador e consultor
A utilización dos documentos catastrais como testemuño de dereitos da cidadanía

13,45h: Concepción García García. Arquivo de Galicia
O Proxecto de dixitalización Geoarpad: A difusión dos documentos catastrais a través de Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia

Máis eventos de tipo Xornada/Congreso

Presentación programa '21 Días co galego e+'
Programa ‘21 días co galego e +’ para fomentar o uso da lingua
13 de xaneiro a 2 de febreiro
IES Ánxel Fole
Presentación programa '21 Días co galego e+'
Programa ‘21 días co galego e +’ para fomentar o uso da lingua
13 de xaneiro a 2 de febreiro
CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida
Presentación programa '21 Días co galego e+'
Programa ‘21 días co galego e +’ para fomentar o uso da lingua
13 de xaneiro a 2 de febreiro
IES Illa de Ons