Publicacións

Nesta sección danse a coñecer as novidades editoriais de temática cultural da Consellería.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Secretaría Xeral de Cultura

Guía dos Arquivos da Xunta deGalicia

Mellorar a accesibilida­de aos arquivos de Galicia e aos fondos que estes custodian é o obxectivo co que nace esta publicación. Editada en galego e castelán, foi presentada nunha xornada técnica sobre administración electrónica e arquivos,...

Luis Gabú

Arte e ritual na catedral de Santiado

Este proxecto expositivo, que chega en 2014 ao Museo das Peregrinacións e de Santiago, en Santiago de Compostela, e ao centro do Instituto Cervantes de Toquio, amosa unha selección de pezas fotográficas de gran formato, realizadas por Luis Gabú...

Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Turismo

Guía de arqueobotánica

A través desta nova serie "Arqueoloxía: guías metodolóxicas" preténdese contribuír ao recoñecemento desta disciplina e das súas ciencias auxiliares.

Xesús Alonso Montero

Ricard Salvat (1934-2009) e o teatro galego

Libro no que analiza a relación do dramaturgo e catedrático de literatura catalán, Ricard Salvat, coa Mostra de Teatro de Ribadavia, á que asistiu en numerosas ocasións exercendo a función de crítico.

Fernando Prieto

Catálogo da exposición 'Realidade simbólica', coas 27 obras de gran formato do pintor Fernando Prieto expostas na Casa da Parra, en Santiago de Compostela, entre xuño e xullo de 2013.

Xunta de Galicia e Gálix

Neira Vilas en Buenos Aires, 1952

O exemplar recolle cartas dirixidas ao protagonista de Memorias dun neno labrego, escritas na actualidade por persoas relevantes da cultura e da sociedade galega. Nesta iniciativa editorial coordinada por Concha Blanco, participan Uxía...

Henrique Monteagudo

En cadea sen prijon. Cancioneiro de Afonso Paez

O conxunto dos textos estímase que forman parte dun cancioneiro de autor que se conservou en estadio fragmentario. Atribúese a Afonso Paez, aínda que tamén podería ser atribuído a Joan Garcia, e incluso podería ser doutro autor ou outros autores...

Galician Books for Children and Young Adults 2013

Libros infantís e xuvenís de Galicia 2013
Libros infantiles y juveniles de Galicia 2013

Xunta de Galicia e Small Stations

Galician Songs é o novo volume de Galician Classics, unha colección promovida pola Secretaría Xeral de Cultura e Small Station Press de clásicos en galego.

A edición en inglés da obra Cantares Gallegos, da que no ano 2013 se conmemoran os...

Jonathan Dunne, Editorial Galaxia, Editorial Xerais e a Secretaría Xeral de Cultura

Anthology of galician literature

A antoloxía está composta por dúas obras que reúnen os textos de autores galegos, e cun espazo para os distintos xéneros, desde a dramaturxia á poesía, ensaio, narrativa infantil etc.

Este proxecto de difusión da literatura galega en...

Páxinas