Diagnose da cultura galega. Datos para unha estratexia cultural no século XXI