Dinamización: GUÍA DE POESÍA

GUÍA DE POESÍA

Material de apoio para fomentar a lectura na infancia

Dinamizar entre os máis novos a lectura do xénero poético é o obxectivo principal da Guía de poesía, un material de apoio para as persoas adultas que traballan no fomento da lectura na infancia promovido pola Asociación de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil ELOS-Galicia e pola Secretaría Xeral de Cultura.

Ler máis

Esta ferramenta dixital ten como finalidade facilitar e apoiar o labor do persoal bibliotecario que realiza funcións de animación á lectura, dos técnicos culturais habituais da dinamización de bibliotecas e ludotecas, dos mestres de educación infantil e primeiro ciclo de primaria que o queiran empregar nas aulas, e, naturalmente, dos pais e nais ou coidadores que desexen afrontar a lectura acompañada dos máis pequenos con fórmulas e xogos que lles permitan introducilos na descuberta da poesía dunha maneira entretida.

Con esa vocación nace esta primeira Guía de poesía, para o traballo con nenos e nenas de 3 a 8 anos, vinculada ao programa de dinamización da lectura nas bibliotecas Ler conta moito.

A través dunha escolma de textos e diversas propostas de traballo, búscase espertar o interese dos máis novos pola poesía dun xeito lúdico e atractivo.

 

Documentos relacionados

Comparte