Dinamización da cultura: temas destacados

A Cidade da Cultura de Galicia presenta unha ampla programación para 2014

Coñecemento, lecer, información, creatividade... Todo está nos libros

Páxinas