Decreto 225/2010, do 30 de decembro, polo que se modifica o Decreto 46/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a composición e o funcionamento do Comité Asesor do Camiño de Santiago