Cidade da Cultura

Situada en Santiago de Compostela, a Cidade da Cultura de Galicia eríxese no cumio do monte Gaiás como un fito arquitectónico do novo século dedicado ao coñecemento e á creatividade.

A Cidade da Cultura de Galicia está a desenvolver unha programación, baseada no seu plan estratéxico 2012-2018 e ao abeiro do seu plan de mecenado e participación empresarial, coa que pretende ofrecerlle á cidadanía unha oferta de calidade, acorde coa súa destacada arquitectu­ra, desenvolver un papel central como espazo natural de fomento da innovación cultural e contribuír, de ma­neira sustentable, á dinamización do tecido produtivo cultural galego.

 

 

Información do equipamento

Cidade da Cultura de Galicia