Ciclo

Do Audible

Manifesto Gutai
23 de outubro, 20:00
Paraninfo da Universidade da Coruña - A Coruña - A Coruña
Manifesto Gutai
23 de outubro, 20:00
Paraninfo da Universidade da Coruña - A Coruña - A Coruña
Koan
10 de novembro, 20:00
Vello Cárcere - Lugo - Lugo
Koan
10 de novembro, 20:00
Vello Cárcere - Lugo - Lugo