Catálogo dos libros infantís e xuvenís de Galicia 2016

Catálogo en galego, castelán e inglés onde se recolle a oferta de libros infantís e xuvenís producidos en Galicia durante o ano 2015.

Inclúe a descrición dos volumes, a reprodución en color das cubertas e a información editorial necesaria para identificar cada obra.

Publicado por Gálix (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil) e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.