Axudas, subvencións e bolsas : Resolución da liña de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de ...

Resolución da liña de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de ...

Resolución do 25 de agosto de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 25 de febreiro de 2022 pola que establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2022 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 9 de marzo).

Estado de tramite: Resolto

Comparte