Axudas, subvencións e bolsas : Subvencións a concellos para a mellora das coleccións bibliográficas de Galicia

Subvencións a concellos para a mellora das coleccións bibliográficas de Galicia

Axudas para as bibliotecas ou axencias de lectura municipais da Rede de bibliotecas de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de febreiro de 2015 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de setembro 2014 (Diario Oficial de Galicia número 189, do 3 outubro) pola que se establecen as bases reguladoras da subvención plurianual a concellos de Galicia para a mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas ou axencias de lectura públicas municipais integradas na Rede de bibliotecas de Galicia e se procede á súa convocatoria para o período do 1 de xaneiro de 2014 ata o 15 de abril de 2015.

Dase publicidade das cantidades concedidas a cada concello subvencionado

Estado de tramite: Resolto

Comparte