Axudas, subvencións e bolsas : Axudas en materia de arquivos

Axudas en materia de arquivos

Reapertura do prazo de presentación de solicitudes

Con motivo da recente publicación do Real Decreto 537/2020, de 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (Publicado no BOE 23 de maio de 2020), que establece no seu art. 9 “ Con efectos do 1 de xuño, o cómputo dos prazos administrativos que houberan sido suspendidos se reanudarán, ou se reiniciarán, se así o houbese previsto nunha norma con rango de lei aprobada durante a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas”,  o vindeiro luns 1 de xuño de 2020  reanúdanse  os prazos de presentación de solicitudes dos procedementos administrativos.

O prazo permanecerá aberto 1 día: abriráse o 1 de xuño e pecharáse o 2 de xuño de 2020.

Estado de tramite: En trámite

Comparte