Axudas, subvencións e bolsas : Axudas en materia de arquivos

Axudas en materia de arquivos

A finalidade da axuda é a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos galegos segundo a metodoloxía arquivística

ORDE do 7 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CT130A)

DOG núm 31, do 14 de febreiro de 2020

Estado de tramite: En trámite

Comparte